Smakfel i HK Ruokatalos svampsallad och Lätt svampsallad

HK Ruokatalo Oy har dragit bort följande produkter från marknaden:

HK Svampsallad Förpackningsstorlekar: 250 g askar (produktnummer 7273) samt 3 kg plastform (produktnummer 7552)
EAN-kod: 6409100072735 och 6409100075521

HK Lätt Svampsallad Förpackningsstorlekar: 250 g ask (produktnummer 7300)
EAN-kod: 6409100073008

Bäst före:
HK Svampsallad sista förbrukningsdagar (sfd): 6.1–17.1.2008
HK Lätt Svampsallad sista förbrukningsdagar (sfd): 6.1–17.1.2008

Marknadsförare och importör: HK Ruokatalo Oy

Fel: Smakfel

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av
överinspektör Taina Niskanen tel. 020 77 24318, e-post taina.niskanenat-merkki.gifevira.fi