Smakfel i Satamaitos mejerismör

Satamaito Oy har dragit bort ett parti Satamaito mejerismör från försäljning.

Produktens bäst före-datum: 2.10.2008.

Produktpartiet som dragits bort har smakfel. I produktens mikrobiologiska kvalitet har inget avvikande upptäckts. Satamaito har börjat dra bort produkten från affärerna och informerar om detta i tidningarna.

Konsumentkontakter:
Satamaito Oy, tel. (02) 62 260

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av
Överinspektör Taina Rautio, tel. 020 77 24289, taina.rautioat-merkki.gifevira.fi