Sprängtickaextrakt i sedvanligt livsmedel

Puhdistamo - Real Foods Oy i Tammerfors har återkallat från handeln produkten ”Puhdistamo Riisiproteiini, suklaa 750g” som man marknadsfört, eftersom en av ingredienserna i produkten är sprängtickaextrakt. 

Sprängticka (Inonotus obliquus) och extrakt av sprängticka frår i EU användas endast i kosttillskott. I Finland får sprängticka användas också i produkter av typen te. I övriga livsmedelskategorier betraktas sprängticka som ett nytt livsmedel och marknadsföring av ett nytt livsmedel är förbjudet tills man har ansökt om och det beviljats ett sådant marknadsföringstillstånd för livsmedlet, som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) 258/97. 

Produkten har saluhållits i flera webbutiker och hälsokost- och ekoaffärer runt om i landet. Marknadsföraren av produkten har informerat sina återförsäljare om saken och bett dem ta bort från handel de produkter, som ännu befinner sig på marknaden. Meningen är att produktens recept ändras och att produkten senare åter släpps ut i handeln utan sprängtickaextrakt och med korrigerade påskrifter på förpackningen.   

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel kräver ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. 

Information om nya livsmedel

Information om kosttillskott

Mer information ger: Puhdistamo - Real Foods Oy: VD Joni Laiho, tfn 045 1111 400, joni.laiho /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb puhdistamo.fi 

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi  (onsdagen 7.5.2014 Mika Varjonen, tfn 050 3868 416) 

Bild på produkten:
(Foto: Puhdistamo - Real Foods Oy

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2014/pakuri.jpg : 9Kb