Steviapulver har återkallats från handeln

Olivian Natural ky i Ylivieska meddelar att man återkallat sin produkt med namnet Stevia från handeln, eftersom den betraktas som ett sådant nytt livsmedel, som är förbjudet i EU. Produkten är i pulverform och den har saluhållits i företagets webbutik ( www.olivian.fi) i en förpackning på 125 gram.

Stevia eller växten Stevia rebaudiana är ett nytt livsmedel, som i EU inte beviljats något sådant tillstånd, som avses i förordningen om nya livsmedel. Sålunda får växten stevia eller till exempel torkade blad av denna inte saluhållas eller marknadsföras som livsmedel. Däremot är det sedan 2.12.2011 tillåtet att använda steviolglykosider (E 960) tillverkade av bladextrakt från växten stevia som sötningsmedel på det sätt som avses i lagstiftningen om tillsatser.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel kräver ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Nya livsmedel

Olivian Natural ky:s kontaktperson: Olli Särkkälä, tfn 050 353 7537, olli.sarkkala at-merkki.gif : 1 kB olivian.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sanna Viljakainen,
tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkten:
stevia_jauhe.jpg : 75 kB
(Foto: Olivian Natural ky)