Sulfit i havrestänger

Mellanmålsstänger med namnet oh my Goodness som Oy Evi International Ltd importerat är felmärkta. Stängerna innehåller sulfit, men det har inte nämnts i ingrediensförteckningen. Sulfit kan orsaka överkänslighet hos allergiska personer. För andra är produkten säker. Produkten har saluhållits i K-butiker, R-kiosker och kaféer i hela landet.

Felet gäller alla partier. Företaget ometiketterar produkterna innan de återsänds till handeln.

Importören ber sulfitallergiker som köpt av produkten returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället. Mer information ger företagets konsumentrådgivning, vardagar kl. 9−13,
tfn 09 26941100

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Kirsi-Helena Kanninen,
tfn 040 489 3346, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkten (ett av tre smakalternativ):
(Foto: Oy Evi International Ltd)
oh_my_goodness_patukka.jpg : 35 kB