Sun Rice Crunchy chokladstänger saknar påskrifter på finska och svenska

En del av partiet saknar påskrifter på finska och svenska. Produkten har saluhållits i Keskos och Tukos butiker. De felaktiga produkterna återkallas från butikerna och returneras till de berörda centralaffärernas distributionsställen, varifrån de returneras till fabriken via varuleverantören. Felet kom fram i ett stickprov som en företagare tog. Felet uppkom på fabriken då man blev tvungen att byta omslag mitt under förpackningen av partiet och man av misstag fortsatte att förpacka produkter i omslag med påskrifter på tyska i stället för omslag med påskrifter för den finska marknaden.

Mer information ger:
Maarit Sajakoski, tfn 040 542 3197, maarit.sajakoski@alfmix.fi
Tytti Itkonen, tfn 020 77 24296, tytti.itkonen@evira.fi