Svaveldioxid i ananasbitar i godismix

Påsen till godismixet Mistral Juhlamix som Makeisneuvos Oy importerat är felmärkt. Ananasbitarna i påsen innehåller svaveldioxid E 220, men det har inte nämnts i ingrediensförteckningen. Produkten kan vara farlig för personer som är allergiska mot svaveldioxid och sulfit. För andra är produkten säker.

Felet gäller sådana partier, som är märkta med EAN 6430048090178 och bäst före datummärkningen 2.1.2014 eller 16.1.2014. Tillverkaren överväger att ometikettera produkterna och återinföra dem i handeln.

Importören ber personer som köpt av produkten och som är allergiska mot svaveldioxid och sulfit returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället. Produktens datummärkning eller partiidentifikation skall framgå av förpackningen. Inköpet gottgörs.


Mer information ger:
Makeisneuvos Oy, Timo Nisula, tfn 0400 490020

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Kirsi-Helena Kanninen,
tfn 040 489 3346, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkten:
mistral_juhlamix.jpg : 45 kB