Tillverkningsfel i köttbullskonserv

Produkt
Konserv Köttbullar i sås (Lihapyöryköitä kastikkeessa)
Förpackning
400 g
Bäst före
03.09.2011
Partikod
03.09.2011

Tillverkare
Kylmänen Food Oy, Urheilutie 3, 92500 Rantsila (Siikalatva)
Telefon (08) 2108 111 Antti Kylmänen och Mika Räbinä
kylmanenfood@kylmanen.fi
http://www.kylmanen.fi/fi/tuotteet/sailykkeet/lihapyorykat-kastikkeessa.html

Var finns produkten på marknaden
I Norra och Östra Finland, bl.a. i Joensuu, Lieksa och Juga

Fel
Vid tillverkningen av konserven har värmebehandlingen varit otillräcklig. En organoleptisk bedömning av konserven har visat att innehållet är skämt och bl.a. bakterier av släktet Bacillus har påträffats.
 
Åtgärder
Kylmänen Food Oy har själv kontaktat de aktörer som har fått leverans av produkten för detaljförsäljning och de har uppmanats att returnera produkterna.
         
Kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter uppmanas att i samband med tillsynsbesök eller på annat sätt försäkra sig om att produkten verkligen har dragits bort och vid behov vidta åtgärder.
 
Konsumenter som har konserver med Köttbullar i sås av det aktuella tillverkningspartiet uppmanas returnera dem antingen till inköpsstället eller till Kylmänen Foods Oy. Produkten ska inte användas som livsmedel.

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Maria Sjöman tel. 020 77 24271
e-post maria.sjoman@evira.fi