Tillverkningsfel i Oy Snellman Ab:s panerade skinka

Oy Snellman Ab har dragit bort sin Panerade skinka 200 g påläggsförpackning från försäljning.

Produktens sista användningsdag: 17.7.2008.

Det bortdragna produktpartiet innehåller för liten mängd konserveringsmedel, vilket påverkar produktens hållbarhet och färg.

Konsumentkontakter
Oy Snellman Ab, tel. 06 - 786 6111/konsumentservice

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av
Överinspektör Taina Rautio, tel. 020 77 24289, taina.rautioat-merkki.gifevira.fi

Bild på produkt