Tillverkningsfel misstänks i älgkonserv som Kuusamon Lihatuote Oy tillverkat

Kuusamon Lihatuote Oy återkallar älgkonserv, 400 g, bäst före 31.07.2011. På banderollen kring burken finns ett ovalformat identifieringsmärke med numret 3170.
 
Vid tillverkning av produkten har uppenbarligen skett ett misstag med den följden att man inte kan vara säker på att livsmedlet är säkert. Man får inte äta av produkterna i fråga.  

Produkten har sålts huvudsakligen i Kuusamon Lihatuote Oy:s butik i Kuusamo.

Konsumenter som har av produkterna i fråga kan returnera dem till Kuusamon Lihatuote Oy:s butik. Kontaktperson Pekka Hackzell, tfn (08) 8830811

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av
enhetsdirektör Auli Vaarala, tfn 020 77 24274 eller 050 3868420 och livsmedelsöverinspektör Pirjo Korpela, tfn 020 77 24235, e-post förnamn.efternamn@evira.fi.