Tillverkningsfel misstänks i köttkonserver som Riipisen Riistaherkut Oy låtit tillverka

Riipisen Riistaherkut Oy återkallar följande köttkonserver:
 
Björnpaté, 210 g
Rippaté, 210 g  
Orrpaté, 210 g
Älgpaté, 210 g
Renpaté, 210 g
Tjäderpaté, 210g

Älg 100%, 210 g
Ren 100%, 210 g
Björn 100%, 210 g

Tillbakadragandet från marknaden gäller sådana produktpartier som undertill har ett klistermärke med märkningen 8-2012 eller 9-2012. På banderollen kring burken finns ett ovalformat identifieringsmärke med numret 3170.
 
Vid tillverkning av produkterna har uppenbarligen skett ett misstag med den följden att man inte kan vara säker på att livsmedlet är säkert. Man får inte äta av produkterna i fråga.  

Konsumenter som har av produkterna i fråga kan returnera dem till den butik, där produkterna köpts eller kontakta Riipisen Riistaherkut Oy via e-post eller telefon.

E-mail: pekka.riipinen@riipisenriistaherkut.com 
Tfn vardagar kl. 10-17
Pekka Riipinen, 0400 177627
Markus Riipinen, 0500 177627 

Produkterna kan returneras gratis via Matkahuolto till adressen

Riipisen Riistaherkut Oy, Kuusamo 
Avtal nr 06730005 och märkta med: returnering 8-2012 eller 9-2012
Riipisen Riistaherkut Oy ber avsändaren bifoga sina kontaktuppgifter så att produkten kan ersättas med en ny.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av
enhetsdirektör Auli Vaarala, tfn 020 77 24274 eller 050 3868420 och livsmedelsöverinspektör Pirjo Korpela, tfn 020 77 24235, e-post förnamn.efternamn@evira.fi.