Tre sojaprodukter återkallas från handeln på grund av glutenkontamination

Oy Transmeri Ab återkallar från handeln tre produkter som i undersökningar konstaterats innehålla gluten. I påskrifterna på förpackningarna har sagts att produkterna är glutenfria. Felet beror sannolikt på kontamination under tillverkningsprocessen.

Produkterna som återkallas är Soyappétit Vegetariska färsbiffsingredienser 200 g, Soyappétit Sojamjöl 300 g och Soyappétit Sojaflingor 150 g. Återkallelsen gäller alla datummärkningar och alla partier av produkterna. Produkterna i fråga har funnits på marknaden i hela landet från och med 2012.

Hos konsumenter som är överkänsliga mot gluten kan produkterna orsaka skadliga symptom, men andra konsumenter kan använda produkterna på normalt vis.

Oy Transmeri Ab ber glutenallergiker och celiakipatienter tömma förpackningen av vilken partiidentifikationen framgår och returnera den till kundreturadressen nedan:

KUNDRETUR 601931
Oy Transmeri Ab
Konsumentrådgivning
Vävarsvägen 12
02630 ESBO

Försändelsen kan sändas som portofri kundretur. Försändelsen skall åtföljas av avsändarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, bankförbindelse). Oy Transmeri Ab gottgör kunderna för de felaktiga produkterna.

Mer information ger: Oy Transmeri Ab / konsumentrådgivning, tfn 080092299 eller kuluttajapalvelu at-merkki.gif : 1 kB transmeri.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bilder på förpackningarna:
soijajauho.jpg : 77 kB

kasvispihviainekset.jpg : 8 kB

soijahiutaleet.jpg : 99 kB