Två konserver återkallade från marknaden på grund av rester av hästkött

Lidl Finland Kb har återkallat två produkter från handeln. Produkterna är
- Coquette Ravioli, 800 g, tillverkare William Saurin
- Coquette Gulasch med nötkött, 500 g, tillverkare Dreistern
Produkterna återkallades från handeln veckoslutet 15.2. – 17.2.2013, eftersom tillverkarna till dem i europeisk nyhetsförmedling förknippats med hästkött. I Lidls egna DNA-undersökningar har senare konstaterats rester av hästkött i produkterna. Undersökningarna gjordes i Tyskland.

Bägge produkterna har saluhållits i alla Lidls butiker i Finland. Av gulaschen har återkallats ca 30 burkar per butik och av raviolin ca 100 burkar per butik.

Lidl Finland Kb vidtog omedelbart åtgärder, då företaget fick veta om misstankarna som riktades mot tillverkaren. Produkterna återkallades omedelbart från handeln. Produkterna finns inte längre i butikerna.

Lidl Finland Kb har meddelat att man låter undersöka alla sina produkter som innehåller nötkött. Tidtabellen för när undersökningarna blir färdiga är ännu öppen. Företaget inledde DNA-undersökningar på eget initiativ genast då de första misstankarna riktade mot tillverkarna till produkterna blev kända.

Hästköttet är inte hälsovådligt, men kunder kan, om de så önskar, returnera de nämnda produkterna till Lidls butik, där priset på produkten ersätts.

Mer information ger:
Lidl Finland Kb, kundtjänst, asiakaspalvelu at-merkki.gif : 1 kB lidl.fi, telefon 0800 0 5435
På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av
överinspektör Annika Nurttila, annika.nurttila at-merkki.gif : 1 kB evira.fi, telefon 029530 4290.

beef_goulash.jpg : 75 kB

ravioli_bolognese.jpg : 76 kB