Två produkter som innehåller sidenticka (Coriolus versicolor, kawaratake), som betraktas som ett nytt livsmedel, har återkallats från marknaden

Evira har fått veta att multivitamin- och mineralkosttillskotten ”Alive! Whole Food Energizer – utan tillsatt järn” och ”Alive! Whole Food Energizer – med järn” importerade av Stone Nutrition Oy (Vanda) innehåller det i EU ickegodkända nya livsmedlet sidenticka (Coriolus versicolor, kawaratake). Sidenticka betraktas enligt kommissionens förteckning över nya livsmedel som ett nytt livsmedel.

Produkterna har saluhållits i cirka 30 hälsokostaffärer på olika håll i landet. Det finska företaget Stone Nutrition Oy har i samarbete med livsmedelstillsynsmyndigheterna i Vanda stad återkallat produkterna från marknaden och informerat sina återförsäljare om saken. Eftersom tillverkaren av produkten är ett utländskt företag, kommer också en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed) att lämnas om saken.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av sidenticka och livsmedel som innehåller sidenticka är inte tillåtet, eftersom växten inte godkänts på det sätt som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97. För produkten har inte ansökts om ett sådant tillstånd som förordningen om nya livsmedel förutsätter och det finns inte tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Nya livsmedel

Mer information ger:
Stone Nutrition Oy, Kai Mustonen, kai at-merkki-kapea.gifstonenutrition.com, tfn 0208 888888 tai 0400 822299
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki-kapea.gifevira.fi, tfn 020 77 24291