Valio Tuuti® 2 tillskottsnäringar har återkallats på grund av felaktig märkning

Valio har meddelat att man återkallat Tuuti® 2 mjölkbaserade tillskottsnäringar (200 ml UHT) från handeln på grund av felaktig märkning på förpackningarna. Bäst före datummärkningarna på partierna som återkallats var 7.2.2014 och 23.2.2014. Produkterna hade förpackats i nya Tetra edge -förpackningar, på vilka det som livsmedelsbeteckning felaktigt stod ”Drickfärdig mjölkbaserad modersmjölksersättning.” Den rätta livsmedelsbeteckningen är ”Drickfärdig mjölkbaserad tillskottsnäring.”

Enligt tillverkaren befinner sig vitaminerna och mineralämnena som tillskottsnäringen Valio Tuuti® 2 innehåller också inom gränsvärdena för modersmjölksersättningar. Produkten medför sålunda ingen fara med tanke på under 6 månader gamla barns hälsa.

Mer information ger: Valio Konsumentkontakt, tfn 0800 0825

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Annika Nurttila, tfn 050 557 6414, annika.nurttila at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten:
(Foto: Valio Oy)

tuuti.png : 31 kB