Vetekransar med namnet Tiikerikranssi (400 g) från Vaasan Oy kan innehålla metall

VAASAN Oy återkallar alla produkter med namnet VAASAN Tiikerikranssi och bäst före dateringen 22.9.2010 från marknaden. Produkterna i fråga man innehålla små bitar metall. Produktpartiet kom ut i handeln torsdagen den 16 september 2010. Konsumenter kan returnera produkten till den butik, där den inköpts.

Produkten har saluhållits i hela Finland. VAASAN Oy har sänt alla sina kunder ett meddelande den 16 september 2010 och bett säljpersonalen kontakta de kunder, till vilka leverans av partiet i fråga skett. VAASAN Oy har den 16 september 2010 också sänt ett pressmeddelande till medierna och pressen.

Konsumenter kan vid behov kontakta VAASAN Oy:s konsumentservice (mån - fre) på det avgiftsfria servicenumret 0800 - 125 125 kl. 9.00 – 11.00 eller på e-postadressen kuluttajapalvelu@vaasan.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mikko Maunu,
tfn 020 7724 244, mikko.maunu@evira.fi