Vispar med vitt skaft ger ifrån sig för mycket krom

Svenska vispar med vitt plastskaft, 25 cm långa (produktkod nr 2406) och 29 cm långa (produktkod nr 299) har konstaterats ge ifrån sig för mycket krom.

Produkterna importeras av Kotilaakso Oy, Asentajankatu 6, FI-33840 Tammerfors. Produkten har funnits till salu främst i Södra och Mellersta Finland i 29 affärer. De felaktiga visparna har funnits på marknaden 6.11.2008–18.5.2009, sammanlagt ca 1200 st.

Importören har informerat försäljningsställena och bett dem returnera de osålda produkterna. Konsumenterna informeras på försäljningsställenas anslagstavlor. Kotilaakso Oy informerar om detta på sin webbplats, där det finns en bild av produkterna och en förteckning över de affärer där produkterna har funnits till salu, http://www.kotilaakso.fi/index.php?show=17.

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Pirkko Kostamo tel. 020 77 24236, pirkko.kostamo at-merkki.gifevira.fi