Vitamin- och mineralämneskapseln Inversion Femme innehåller för mycket benso(a)pyren

Vitacom Pharma Oy har återkallat kosttillskottpreparatet Inversion Femme Anti-Aging Total Beauty som innehåller vitamin- och mineralämneskapslar och som i Tullaboratoriets undersökningar konstaterats innehålla benso(a)pyren i en mängd som överskrider gränsvärdet. Produkternas bäst före datum är 10/2012 och partiidentifikationen D0904.

Produkten har saluhållits i följande butiker i hela Finland: Terveyskaupat, Life, Luontaistuntijat och Terveystieto och på hälsoproduktavdelningarna i varuhusen Sokos och Stockmann

Mer information om saken på Vitacom Pharma Oy ger Hanna Heimonen, tfn (015) 348 573, info at-merkki.gifvitacom.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av Ulla Karlström, tfn 040 48 777 98, ulla.karlstrom at-merkki.gifevira.fi

Bild på produkten

inversion_femme.jpg