X-tra Saltade pistaschnötter 400 g, produkten innehåller för mycket mykotoxiner

Inex Partners Oy har dragit bort X-tra saltade pistaschnötter, 400 g påsar tillverkade i Nederländerna, från marknaden. Produkternas bäst före-datum är 13.12.2008.

Produkten innehåller mykotoxiner över den tillåtna maximihalten.

Inex Partners har dragit bort produkten från marknaden och genom tidningsannonser uppmanat konsumenterna att antingen returnera eller förstöra produkten.

Konsumentkontakter: Inex Konsumentrespons, tel. 010 76 87 322, kuluttajapalautteet@inex.fi, ärendet sköts av Laura Vettenranta tel. 010 7687 362

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av Ulla Karlström tel. 040 48 777 98, ulla.karlstromat-merkki.gifevira.fi