Yacónsirap som innehåller yacón (Smallanthus sonchifolius) som betraktas som ett nytt livsmedel har återkallats från marknaden

Evira har fått veta Yacónsirap som CocoVi Import Oy (Kihniö) importerat innehåller yacón (Smallanthus sonchifolius) som i EU betraktas som ett nytt livsmedel. Yacón betraktas enligt Europakommissionens förteckning över nya livsmedel som ett nytt livsmedel.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före året 1997 inte i någon större utsträckning använts som människoföda. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att livsmedlet genomgår en säkerhetsbedömning. Försäljning och marknadsföring av yacón och livsmedel som innehåller yacón är inte tillåtet, eftersom växten inte godkänts på det sätt som avses i förordningen (EG) nr 258/97 om nya livsmedel. För produkten har inte ansökts om ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel och det finns inte tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Produkten har saluhållits på webben (www.cocovishop.com) och av Terveyskauppa Luonnonhelma (Harjavalta, Vittis, Sastamala, Eura), Ohjaamo Group Oy (Tammerfors), Hehkuttamo Oy (Tammerfors), Hyvinvoinnin tavaratalo Oy (Åbo), Ruohonjuuri Oy (Helsingfors) och Naturazone Oy (Helsingfors). Den finländska företagarens CocoVi Import Oy har i samarbete med livsmedelstillsynsmyndigheterna i Parkano stad återkallat produkten från marknaden och informerat sina återförsäljare om saken. Eftersom den som tillverkat/låtit tillverka produkten är ett utländskt företag, kommer också en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed) att lämnas om saken.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Tillsyn och företagare > Nya livsmedel

Mer information ger:
CocoVi Import Oy, Jani Uusi-Ristaniemi, jani@cocovishop.com, tfn 044 535 8083
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291

Bild på produkten

cocovi_siirappi.jpg