Förpackningar med nötfärs saknar information om sista förbrukningsdagen och partiidentifikationen

Veljekset Rönkä Oy återkallar från marknaden ett parti förpackade nötfärsprodukter som man tillverkat. Sista förbrukningsdagen och partiidentifikationen (= förpackningsdatumet) saknas på en del av produkterna.

Återkallelsen gäller sådana produkter som saknar information om sista förbrukningsdagen (27.6.2018) och partiidentifikationen (= förpackningsdatumet 21.6 2018) i märkningarna på förpackningen. Produkterna som återkallelsen gäller är: Malet Stek Nötkött, à 300 g, Nötfärs, 10 %, à 400 g och 700 g jämte Nötfärs, 20 %, à 400 g och 700 g. Återkallelsen gäller inte andra produkter. 

På grund av ett förpackningsfel saknas sista förbrukningsdagen och partiidentifikationen.

Företagaren började 25.6.2018 återkalla produkterna. Konsumenterna ombes bortskaffa produkten och returnera asken till inköpsstället. Bristerna ska framgå av förpackningen. Inköpet gottgörs.

Mer information ger: Veljekset Rönkä Oy:s säljavdelning, vardagar kl. 08.00 – 16.00,

tfn 0207756471

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696, tuulikki.lehto@evira.fi

Bilder på förpackningarna:

 

 

Fotokälla: Veljekset Rönkä Oy