Risk för främmade föremål i strimlad regnbågslax

Escamar Seafood Oy har meddelat att man återkallat Apetit strimlad regnbågslax från handeln. Enligt företagaren kan glasskärvor ha hamnat i produkten under tillverkningen. 

Återkallelsen gäller följande partier av produkten:
Apetit Regnbågslaxstrimlor 300 g, sista förbrukningsdag 28.3., 29.3. eller 30.3.2018

Företagaren ber konsumenterna returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället eller kontakta Apetits konsumentkontakt. 

Mer information ger Apetit Konsumentkontakt på telefonnumret 0800 0 4000 (vardagar kl. 9-11) eller på e-postadressen kuluttajapalvelu@apetit.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Elina Leinonen, p. 050 373 2074, förnamn.efternamn@evira.fi
 

Bilder på produkterna:

(foton: Escamar Seafood Oy)