Risk för främmande föremål i laxpasta

Snellman Kokkikartano Oy har meddelat att man återkallar från handeln laxpasta. Enligt företagaren kan produkten innehålla vassa metall- och plastbitar på grund av att ett arbetsredskap gått sönder. 

Återkallelse gäller följande produktparti: Laxpasta 300 g, sista förbrukningsdag 28.6.2018 

Länk till Snellman Kokkikartano Oy:s meddelande på finska och på svenska. 

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Elina Leinonen, förnamn.efternamn@evira.fi.
 

Bild på produkten:

(Foto: Snellman Kokkikartano Oy)