Nya rekommendationer om användningen av korvar, knackkorvar och charkvaror samt grönsaker i kosten för barn under skolåldern

13.12.2013

Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Institutet för hälsa och välfärd och Statens näringsdelegation rekommenderar att barn under ett år inte alls ges korv och charkvaror på grund av nitritet dessa innehåller. Små 1-2-åriga barn i lekåldern kan ges högst en korvmåltid i veckan och charkvara då och då. Det är också skäl att begränsa 3–6-åringarnas intag av korv och charkvara. Den näringsmässiga nyttan av grönsakerna överstiger ändå de eventuella skadorna som nitratet de innehåller medför, om de bara konsumeras på ett varierande sätt. I kosten för barn under ett år är det ändå skäl att undvika grönsaker som samlar på sig nitrat.

De nya rekommendationerna bygger på en ny riskvärdering från Evira av barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit och på social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer från år 2004.

Användningen av korvar, knackkorvar och charkvaror i kosten för barn under skolåldern


Spädbarn (barn under 1 år)

• Korvar/knackkorvar och charkvaror skall undvikas i kosten.

Barn under skolåldern

Om korvar/knackkorvar och charkvaror ingår i kosten, får deras sammanlagda mängd vara högst 150 g per vecka.

I praktiken innebär det till exempel
• 1 korvmåltid per vecka och 1 skiva charkvara per dag ELLER
• 2 korvmåltider per vecka, inga charkvaror ELLER
• 2 skivor charkvara per dag

Hos små barn i lekåldern (1-2-åringar) borde mängden vara mindre, högst
• 1 korvmåltid per vecka och då och då som charkvara

Med korv avses matkorvar, såsom knack-, grill- och länkkorv jämte råkorvar, såsom siskonkorv. Med charkvara avses påläggskorvar, såsom medvurst, balkan- och lördagskorvar och kallskuret, såsom kallskuren skinka, broilerkyckling eller kalkon. Skinkfrestelse motsvarar en korvmåltid.

Exempel på 150 g korvar, knackkorvar och/eller charkvaror
• 1,5 portionskorvar (á 100 g)
• 5 knackkorvar (á 30 g)
• 15 skivor charkvara (á 10 g)
• 0,5 korvar och 10 skivor charkvara
• 3 knackkorvar och 6 skivor charkvara
• en tredjedels länkkorv (á 500 g)

Användningen av grönsaker som innehåller nitrat i kosten för barn under skolåldern

Orsaken till rekommendationen är nitratet som grönsakerna av naturen innehåller.

Spädbarn (barn under 1 år)

Grönsaker som av naturen samlar på sig nitrat och produkter tillverkade av sådana skall fortsättningsvis undvikas i kosten för spädbarn. S.k. nitratsamlargrönsaker är spenat, rödbeta, olika bladsallater (kinakål och rucola inbegripna), färska örter, grönkål, kålrabbi, pumpa, rädisa, blekselleri, fänkål, groddar och rotfruktssafter.

Barn under skolåldern

På grund av sina goda näringsmässiga egenskaper utgör grönsakerna en väsentlig del av en balanserad kost för barn i lekåldern. Hos en liten del av barnen under skolåldern kan det acceptabla dagliga intaget som fastställts för nitrat tillfälligt överskridas. Den näringsmässiga nyttan av grönsakerna anses ändå överstiga de eventuella skadorna som nitratet medför.
Ett mångsidigt bruk av grönsaker utgör en del av den rekommenderade kosten och främjar utvecklingen av smakpreferenserna. Ett ensidigt bruk av grönsaker som av naturen samlar på sig nitrat är inte att rekommendera.

Mer information:
www.evira.fi

Teman: