Folkpensionsanstalten (FPA) och Statens näringsdelegation (VRN) meddelar 1.2.2016: Rekommendationen om måltider för högskolestuderande har omarbetats

1.2.2016

Genom rekommendationen främjar man näringsläget hos de studerande, deras hälsa och studieenergi och försäkrar sig om att studentmåltiderna är av god kvalitet. Rekommendationen har uppdaterats så att den följer de nyaste näringsrekommendationerna. 

En av de viktigaste nyheterna i rekommendationen är att studentrestaurangerna uppmanas att använda joderat salt i matlagningen. En fiskrätt som uppfyller kriterierna i rekommendationen ska nu serveras två gånger i veckan. Rekommendationerna gällande intaget av fett, protein, kolhydrater och salt samt D-vitamin och folat har uppdaterats så att de motsvarar de nyaste nationella näringsrekommendationerna. 

Nya ämnen som behandlas i rekommendationen är bl.a. de portionsstorlekar som rekommenderas, informationen om måltiderna, minskningen av matsvinnet samt förebyggande av ätstörningar och tandsjukdomar.   

"En studentmåltid som subventioneras av FPA är inte enbart en huvudrätt utan en måltidshelhet", betonar ledande forskare Paula Hakala. "I den ingår förutom huvudrätten färska grönsaker eller färsk sallad, oljebaserad salladsdressing, bröd, bredbart smörgåsfett och måltidsdryck." 

I rekommendationen ges uppdaterade anvisningar om den maximala mängden fett och fettets kvalitet, mängden salt och den minsta mängden fiber. 

Måltider för studerande har subventionerats redan i 37 år  

I Finland har måltider för studerande stötts med samhällsmedel sedan 1979. År 2014 betalade FPA sammanlagt 30,2 miljoner euro i måltidsstöd för studerande. På grund av måltidsstödet betalar en studerande för närvarande högst 2,60 euro för en studentmåltid som säljs till grundpris (en prissänkning på ca 40 %).  

Rekommendationen preciserar förordningen om måltidsstöd. Enligt den ska studentmåltiderna vara mångsidiga och omväxlande så att de är både hälsosamma och goda. En studentmåltid ska täcka cirka en tredjedel av det dagliga behovet av energi och näringsämnen. 

Rekommendationen gör det lättare för studentrestaurangerna att planera och tillreda måltider som uppfyller kriterierna för måltidsstöd. Den är också avsedd som ett hjälpmedel vid konkurrensutsättning av måltidsservice. Dessutom är rekommendationen en bra informationskälla både för de studerande själva och för dem som svarar för deras hälsovård. 

Den rekommendation som nu ges ut ersätter den som gavs ut 2011. Studentrestaurangerna ska före 1.8.2016 anpassa sin verksamhet enligt den nya rekommendationen. 

Rekommendationen publiceras endast på nätet. Den kan läsas och skrivas ut på finska på följande webbadresser: http://www.kela.fi/ateriatuki och www.vrn.fi

Rekommendationen ges också ut på svenska (senast i mars 2016).

Ytterligare uppgifter:

Paula Hakala, ledande forskare, FPA:s forskningsavdelning, tfn 040 765 8562, fornamn.efternamn /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb kela.fi
Sari Miettunen, planerare, FPA:s studiestödscentral, tfn 050 551 4709, fornamn.efternamn /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb kela.fi,
Arja Lyytikäinen, generalsekreterare, Statens näringsdelegation, tfn 050 409 9860, fornamn.efternamn /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Piia Kuusisto, utvecklingschef, FPA:s studiestödsgrupp, tfn 040 687 8152, fornamn.efternamn@kela.fi

Teman: