VRN och THL: Rekommendationerna om D-vitamintillskott för spädbarn förändras

27.9.2018

Rekommendationerna om D-vitamintillskott eller -preparat för spädbarn förändras. Statens näringsdelegation VRN och THL har uppdaterat rekommendationerna, vilket beror på att D-vitaminhalterna i modersmjölksersättning och tillskottsnäring höjs på det sätt som EU-författningarna förutsätter. De första modersmjölksersättningarna med ny D-vitaminkoncentration kommer till butikerna i Finland under hösten. Med den uppdaterade rekommendationen om D-vitamintillskott ser man till att spädbarnens intag av D-vitamin blir tillräckligt. Samtidigt förhindras att intaget blir för stort.

Användningen av D-vitamintillskott är individuellt
Enligt den nya rekommendationen doseras D-vitamintillskottet till spädbarn individuellt beroende på om barnet helammas eller om det får modersmjölksersättning eller tillskottsnäring som föda.

D-vitamintillskott för spädbarn

 

Spädbarn

D-vitamintillskott i form av
ett preparat året om, 
mikrogram (µg)/dygn

- helammat barn och barn som får modersmjölksersättning/tillskottsnäring i mängder som understiger 500 ml/dygn*               

10

-  barn som dagligen får 500–800 ml modersmjölksersättning/tillskottsnäring*               

6

-  barn som dagligen får mer än 800 ml modersmjölksersättning/tillskottsnäring*              

2

 * I mängden modersmjölksersättning/tillskottsnäring inräknas D-vitaminberikad
barnvälling och -gröt.  

För spädbarn rekommenderas D-vitaminpreparat i flytande form (dropp). D-sprayer rekommenderas inte eftersom doseringen inte blir exakt.

Den nya rekommendationen träder i kraft omgående. Rekommendationen tillämpas på samma sätt oberoende av om barnet får D-vitaminberikad modersmjölksersättning/tillskottsnäring tillverkad enligt nuvarande eller enligt nytt recept.

”Rådgivningsbyråerna spelar en central roll i efterlevnaden av den uppdaterade D-vitaminrekommendationen. Handledning i användningen av D-vitaminpreparat är en viktig del av rådgivningsbyråns näringshandledning för blivande föräldrar och barnfamiljer”, berättar generalsekreterare för Statens näringsdelegation Arja Lyytikäinen.  

Barn mellan ett och två år ska få 10 mikrogram/dygn D-vitaminpreparat oberoende av barnets övriga kost.   

D-vitaminhalten i modersmjölksersättning höjs

D-vitaminhalten i all modersmjölksersättning och tillskottsnäring höjs på det sätt som Europakommissionens förordning (2016/127) förutsätter. Enligt förordningen stiger D-vitaminhalterna från nivån 1,5–2,5 mikrogram/100 kilokalorier till 2,0–2,5 (högst 3) mikrogram/100 kilokalorier.

Alla produkter som framställs ska överensstämma med den nya förordningen senast i juni 2020. D-vitaminhalterna i produkterna som saluhålls i Finland stiger under övergångstiden och halterna är inte lika för varje enskild produkt. De första produkterna med ny D-vitaminkoncentration kommer till butikerna under hösten.

Intaget av D-vitamin är viktigt, men det får inte vara för stort

D-vitamin behövs för normal tillväxt och särskilt för skelettets utveckling. D-vitamin främjar upptagningen av kostens kalcium och fosfor i tarmkanalen och upprätthåller kroppens normala kalcium- och fosforbalans.

Nyfödda barn har en D-vitaminreserv i kroppen som är beroende av moderns D-vitaminintag under graviditeten. Den nyfödda förbrukar dock sin D-vitaminreserv snabbt. Därför behöver alla barn få D-vitaminpreparat från och med 2 veckors ålder. Modersmjölken innehåller mycket litet D-vitamin.

Det är viktigt att komma ihåg att D-vitaminintag som överstiger rekommendationen inte har påvisats ge några hälsofördelar för barn. ”Ett för stort intag av D-vitamin ska undvikas, eftersom en överdosering hos barn kan leda till allvarliga hälsomässiga skadeverkningar som påverkar tillväxten och utvecklingen. Dessutom är de långvariga konsekvenserna av ett överintag av D-vitamin i den tidiga barndomen inte kända”, berättar forskningsprofessor Suvi Virtanen vid THL.

Rekommendation om D-vitamintillskott för spädbarn, VRN 2018

Frågor och svar om D-vitamintillskott för spädbarn

 

Mer information:

Suvi Virtanen THL forskningsprofessor tfn 029 524 8729 fornamn.efternamn@thl.fi

Arja Lyytikäinen VRN generalsekreterare tfn 050 409 9860 fornamn.efternamn@evira.fi

 

Mer om ämnet:

Tillsammans kring matbordet – kostrekommendationer till barnfamiljer. Statens näringsdelegation (VRN) och Institutet för hälsa och välfärd 2016.

Teman: