Jod i kosten

Februari 2015

Befolkningsundersökningar visar att jogintaget från kosten i Finland är för lågt. Delegationen rekommenderar att befolkningens jodintag höjs genom användning av joderat salt. Totalintaget av salt bör dock fortsättningsvis minka. Det rekommenderade saltintaget på befolkningsnivå är högst 5g/d.

Om användningen av joderat salt ges följande rekommendationer:

  • Salt bör innehålla jod 25 µg/g-
  • Vid massbespisning bör användas joderat salt.
  • I privathushållen bör användas joderat salt.
  • Bagerierna rekommenderas att använda joderat salt i all sin produktion.
  • I Finland bör man så småningom övergå till att använda joderat salt vid all matlagning livsmedelsindustrin inberäknad.

Läs mer: Jod i kosten (pdf)