Medlemmar

Ordförande

Överdirektör Erkki Vartiainen, Institutet för hälsa och välfärd
PL 30, 00271 Helsinki 
puh. 029524 8622, 050 569 1157, e-post: förnamn.efternamn@thl.fi
www.thl.fi

Vice ordförande

Yksikönjohtaja Annika Nurttila, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
puh. 029530 4290, 050 557 6414, sähköposti: förnamn.efternamn@evira.fi
www.evira.fi

Medlemmar

Professor Mikael Fogelholm, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper Helsingfors universitet
PL 66, 00014 Helsingsfors universitet
puh. (09) 1915 8271, 050 318 0302, sähköposti förnamn.efternamn@helsinki.fi
www.helsinki.fi
Livsmedel överdirektör  Minna Huttunen, Jord- och skogsbruksministeriet
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
puh. 0295 16 2384 , 050 595 7848, sähköposti: förnamn.efternamn@mmm.fi  
www.mmm.fi
Forskningdirektör  Piia Jallinoja, Konsumentforskningscentret
PL 5, 00531 Helsinki
puh. 029 505 9004, sähköposti: förnamn.efternamn@helsinki.fi
www.kuluttajatutkimuskeskus.fi
Professor Sirpa Kurppa, Naturresursinstitutet Jokioinen
Humppilantie, 31600 Jokioinen
puh. 029 532 6286, sähköposti:förnamn.efternamn@luke.fi
www.luke.fi 
Hälsodirektör Marjaana Lahti-Koski, Suomen Sydänliitto ry
PL 50, 00621 Helsinki
puh. (09) 7527 5225, 050 359 1211, sähköposti: förnamn.efternamn@sydanliitto.fi
www.sydanliitto.fi
Direktör Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet
Aapistie 1, 90220 Oulu
puh. 030474 6006, 046 851 4426, sähköposti:förnamn.efternamn@ttl.fi
www.ttl.fi
Undervisningsrådet Marjaana Manninen, Utbildningsstyrelsen
PL 380, 00531 Helsinki
puh.029533 1142 040 348 7265, sähköposti: förnamn.efternamn@oph.fi
www.oph.fi
Överdirektör Marjo Misikangas, Evira
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
puh. 029530 0400, 040 124 5176, sähköposti: förnamn.efternamn@evira.fi
www.evira.fi
Konsultativ tjänsteman Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Social- och hälsovårdsministeriet
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
puh. (09) 1607 4035, 050 554 4419, sähköposti: förnamn.efternamn@stm.fi
www.stm.fi
Professor Ursula Schwab, Östra Finlands universitet
PL 1627, 70211 Kuopio 
puh. 040 355 2791, 044 717 4819, sähköposti: förnamn.efternamn@uef.fi
www.uef.fi
Matservering dirktör Elina Särmälä, Kuntaruokailun asiantuntijat ry c/o Saimaan Tukipalvelut Oy
Tullitie 7 F, 53500 Lappeenranta
puh. (05) 616 5632, 040 827 4667, sähköposti förnamn.efternamn@saimaantukipalvelut.fi
Direktör Tommi Vasankari, UKK-i
PL 30, 33501 Tampere 
puh. 03 2829 201, sähköposti: förnamn.efternamn@uta.fi 
www.ukkinstituutti.fi
Professor Suvi Virtanen, Institutet för hälsa och välfärd
PL 30, 00271 Helsinki
puh.029524 8729 , 050 327 9696 sähköposti förnamn.efternamn@thl.fi
www.thl.fi