Hygienpass

De som arbetar i livsmedelsbranschen ska ha grundkunskaper i livsmedelshygien så att de vet hur maten ska hanteras tryggt. Det finländska hygienpasset för livsmedelsbranschen har utarbetats för att främja livsmedelssäkerheten.

Arbetaren behöver ett hygienpass om denna

  • arbetar i en livsmedelslokal och
  • hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel.

Livsmedelslokaler är exempelvis caféer, restauranger, snabbmatsrestauranger, storkök, livsmedelsbutiker, bagerier och fabriker som framställer livsmedel. Till exempel mjölk, kött och fisk är lättfördärvliga livsmedel. Evira har sammanställt en tabell över vad som anses som hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel och vad som inte är det. Tabellen finns på Eviras webbplats under Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel.

 

På Eviras sidor om hygienpasset finns information om hygienpass, hygienkompetens, kompetenstest, kompetenstestare och livsmedelshygien. På sidan Frågor och svar finns svar och information om följande:

 

Beställning av nytt hygienpass

 

Kontaktuppgifterna till nästan alla kompetenstestare som är godkända av Evira finns på länken "Listan av kompetenstestare godkända av Livsmedelssäkerhetsverket". I förteckningen finns kontaktuppgifter till de testare som har gett tillstånd att publicera sina kontaktuppgifter. Evira beviljar inte hygienpass.

Ytterligare upplysningar och vid behov kontaktuppgifter till kompetenstestarna får du från Eviras Kundtjänst Hygienpass:

 

För ytterligare information, gå till Eviras Kundservice Hygienpass:

 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS