Det finns ett fel i hygienpasset

I det skedet då kompetenstestaren har överlämnat hygienpasset till klienten, ska klienten genast kontrollera att namnuppgifterna och födelsedatumet är korrekta. Om namnet eller födelsedatumet är fel, ska du omedelbart kontakta kompetenstestaren som beviljade det ursprungliga hygienpasset.

Då man beställer ett nytt hygienpass ska man alltid ge kompetenstestaren båda delarna i original av det felaktiga hygienpasset.  Därefter beställer kompetenstestaren ett nytt hygienpass med korrekta uppgifter. Kompetenstestaren gör en ny beställning utgående från det namn och födelsedatum som klienten själv skrivit på testblanketten vid testtillfället.

 

Kontaktuppgifterna till nästan alla kompetenstestare som är godkända av Evira finns på länken "Listan av kompetenstestare godkända av Livsmedelssäkerhetsverket". I förteckningen finns kontaktuppgifter till de testare som har gett tillstånd att publicera sina kontaktuppgifter. 

Ytterligare upplysningar och vid behov kontaktuppgifter till kompetenstestarna får du från Eviras Kundtjänst Hygienpass: