www-länkar

I denna del hittar du webbplatser som gäller hygienkompetens som meddelats till Livsmedelssäkerhetsverket. Sidorna är uppräknade i alfabetisk ordning.

Märk att livsmedelslagstiftningen har reformerats betydligt sedan år 2006. Evira ansvarar inte för innehållet på webbplatser och material som har publicerats av andra instanser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study for Hygiene Passport online in English. Support provided without extra charge. http://www.onlinehygienepassport.fi/frontpage