Information för kompetenstestare

Kompetenstestare som har Eviras godkännande kan hålla kontakt med Evira via följande kanaler:

  • Databasen Frågebanken som är avsedd för kompetensterare
  • Eviras Kundservice Hygienpass: hygieniapassi@evira.fi eller servicenummer 029 5300 402 tisdagar kl. 9–12 

MÄRK! Det är viktigt att testaren själv ser till att kontaktuppgifterna i Frågebanken är uppdaterade. Föråldrade eller felaktiga uppgifter leder till att användarnamnen till Frågebanken låses tillfälligt tills problemet har utretts. Om koderna är tillfälligt låsta och du inte kan använda Frågebanken lönar det sig att meddela problemet per e-post på adressen hygieniapassi@evira.fi