Frågebanken

Datasystemet Frågebanken är testsystemets tekniska del, som är avsedd endast för kompetenstestare som är godkända av Evira. Kompetenstestarna kan logga in i systemet med sitt personliga användarnamn och lösenord. I frågebanken kan man exempelvis hämta ett kompetenstest, mata in resultaten av kompetenstestet och ta kontakt med Evira. Testarna kan också kontrollera sina kontaktuppgifter och beställningar av intyg och sända meddelanden till varandra i Frågebanken. Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprätthåller, utvecklar och övervakar testsystemet om hygienkompetens.

Testpåståendena i Frågebanken är Eviras egendom. Det är absolut förbjudet att skriva ut, kopiera, distribuera eller på något annat sätt använda testblanketter och testpåståenden för något annat ändamål än till att arrangera ett test som meddelats till Evira. Gamla och eventuellt överblivna testblanketter eller t.ex. testblanketter som finns kvar efter ett annullerat kompetenstest (eller påståenden som förekommer i dessa) får inte användas vid utbildningar eller till något annat ändamål.  Testblanketter som inte används till att ordna ett kompetenstest ska förstöras på lämpligt sätt (t.ex. konfidentiella dokument som ska förstöras, förbränning, pappersstrimlare etc.).

Testblanketter eller påståenden för ett kompetenstest får inte överlåtas eller visas för testdeltagarna innan testet inleds och inte heller efter testet. Om kompetenstestaren ordnar en utbildning före testet, är det förbjudet att använda andra påståenden än de som finns i Eviras modelltestblanketter vid utbildningen.

 

Kompetenstestarna loggar in på frågebanken med sina personliga koder. Koderna får under inga förhållanden överlåtas till någon annan.

Logga in på databassystemet Frågebanken

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Blankett för modelltest