Utbildning

Kurser för kompetenstestare

Evira ordnar under 2016 två kurser för kompetenstestarna som Evira har godkänt.

En inbjudan till kurserna får man här. Inbjudan omfattar ett program, platser och tidpunkter samt information om kursmaterial och hur man anmäler sig. Kurser är identiska. Kurserna hålls på finska. Kursmaterialet finns på både finska och svenska.

Under kursen går man igenom systemet för hygienkompetens, hur kompetenstester ordnas, beviljande av kompetensintyg och användningen av databassystemet Frågebanken.

Kursen är avgiftsfri. De som deltar i en kurs svarar själva för res- och övriga eventuella kostnader för deltagandet i kursen.

 Vid behov kan man fråga om mer information via avsnittet Meddelanden i kompetenstestarnas Frågebank.

 

Välkommen till kursen!