Elektroniskt modelltest

Dessa är modellpåståenden i ett kompetenstest. Det här inte ett riktigt kompetenstest och man får inte ett kompetensintyg på basis av det. Påståendena är ändå av samma typ som i ett riktigt test, som presteras under övervakning av en kompetenstestare. Svara på alla 40 påstående genom att bland svarsalternativen välja det som du anser passa bäst för den aktuella punkten (du anser att påståendet är rätt eller att det är fel).

Kompetenstestet är presterat med godkänt resultat om man har svarat med rätt alternativ på minst 34 av 40 påståenden. 

Mer information på vår webbplats