Lagstiftningen om livsmedelshygienisk kompetens

Om livsmedelshygienisk kompetens bestäms i Europeiska unionens allmänna förordning om livsmedelshygien (852/2004/EU, bilaga I, del A punkt 4 underpunkt e och punkt 5 underpunkt d samt i bilaga II kapitel 12 punkt 1) och i nationella livsmedelslagen (23/2006, jämte ändringar 1137/2008 § 27, 27a, 28, 28a och 78)

 

Ett flertal regelverk reglerar om hantering, lagring, transport, försäljning, servering, m.m. av livsmedel. Regelverken finns i regelverkssamlingen på Finlex webbsidor www.finlex.fi