Listan av kompetenstestare

Kompetenstester arrangeras runtom i Finland av självständiga kompetenstestare som har godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket. Det finns länkar till förteckningen över kompetenstestare som Evira har godkänt och som gett sitt medgivande till att deras kontaktuppgifter publiceras samt förteckningen över kompetenstestare som särskilt har uppgett att de ordnar tester på även andra språk än finska eller svenska. Förteckningen över godkända kompetenstestare är upplagd i postnummerordning. 

DET FINNS EN FÖRTECKNING ÖVER TESTARE UNDER FÖLJANDE LÄNK 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprätthåller ett register över de kompetenstestare som verket har godkänt (personuppgiftslag 8 § 1 mom. 4 punkten). Dataskyddsförklaringen för registret hittar du här https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/esittely/tietosuojailmoitus/eviran-rekisterit/.

På sin webbplats offentliggör Evira en på registret baserad förteckning över de kompetenstestare som Evira har godkänt samt kontaktuppgifterna för testarna. Förteckningen innehåller personuppgifter. Offentliggörandet sker med respektive kompetenstestares entydiga samtycke (personuppgiftslag 8 § 1 mom. 1 punkten).

Kontaktuppgifterna och de övriga personuppgifterna i den offentliggjorda förteckningen får endast användas vid kontakter i ärenden som rör hygienpass.

Personuppgifterna i den offentliggjorda förteckningen får således inte användas vid till exempel direktmarknadsföring.

Behandlingen av personuppgifterna övervakas av Dataombudsmannen, på vars webbplats det även finns omfattande information om tillämpning av personuppgiftslagen.