Fisk

Fisk

Det lönar sig att rensa och kyla ned fisken så snabbt som möjligt efter det att den har fångats. Filera fiskarna på rent underlag och med rena redskap. Behandla fisken varsamt och undvik att klämma på den, kasta den och flytta den från ett kärl till ett annat.

Kylkedjan garanterar färskhet

Kylkedjan garanterar att fisken står sig från producenten till konsumenten. Fisken kyls ned till 0 - +3 grader genast efter att den fångats.

Fisken ska transporteras i en kylkedja från fiskaren till butiken och även hemma ska den förvaras kallt. De som producerar och marknadsför fisk ansvarar för fiskens kvalitet och myndigheterna övervakar att egenkontrollen fungerar.

Kännetecken på färsk fisk: 

 • Fisken är ren och doftar fräscht.
 • Ögonen är klara, fuktiga och utstående. Färgerna är klara.
 • Hela fisken är täckt av ett något glänsande, jämnt och tunt skyddande slemlager.
 • Fiskens kött är styvt och spänstigt och det sitter fast i ryggraden. Sidobenen sitter fast i köttet.
 • En fisk som tappats på blod har ett tvärgående snitt på halsen. Blodtappning förbättrar hållbarheten, smaken och utseendet.
 • Gälarna är klarröda. Gälarna på blodtappad fisk är ljusröda.
 • Gälarna på fisk som legat i is är gråröda.

Om du fiskar själv, hantera och tillred fisken rätt 

Fisken bedövas med ett slag ovanför ögonen. Fisk som sprattlar på båtbottnen samlar mjölksyra i musklerna som försämrar kvaliteten på köttet. Bedövad fisk tappas på blod med ett knivstick från sidan i halsen. Fisken rensas. Vid behov fjällas den och gälarna och inälvorna avlägsnas, eftersom de blir skämda till först. Till sist sköljs och isas fisken.

Med bra tillredningssätt kan man undvika skadliga ämnen och parasiter

 • Gravning och kallrökning innebär mörning av fisken och förintar inte parasiter. Frys ned (-20 grader i minst 24 timmar, eller -18 grader i  minst 4 dygn) vildfångad fisk innan den gravas eller kallröks så förintas parasiterna.
 • Hälsofarliga PAH-föreningar uppstår vid grillning, tillredning vid öppen eld eller rökning. Man kan undvika PAH-föreningar genom att minska äta fiskens skinn. 
 • Ju äldre strömming, lax eller insjöfisk är, desto större mängder främmande ämnen har den hunnit samla på sig. Vid matlagning är det bra att gynna småvuxen fisk.
 • Man kan undvika en del av dioxinerna och PCB-föreningarna genom att flå fisken och ta bort skinnet innan den tillreds. 

Kom också ihåg:

 • Filerad strömming är vanligtvis alltid stor strömming, så det rekommenderade intaget är förenat med undantag (1-2 gånger/månad).
 • Också med tanke på risken för listeria rekommenderas att personer som hör till en riskgrupp, såsom gravida kvinnor och personer med nedsatt motståndskraft på grund av en primärsjukdoam eller hög ålder inte äter gravsaltade eller kallrökta fiskprodukter utan att upphetta dem.