Mikrobiologiska faror och andra risker

Mikrobiologiska faror och andra risker

Vakuumförpackad fisk ska förvaras rätt

Färsk fisk är i regel mikrobiologiskt säker. Med god hygien vid hantering av fisken och korta förvaringstider kan man minska de mikrobiologiska riskerna i fiskprodukter.

  • var noggrann med fiskprodukternas hållbarhetsmärkningar och förvaringstemperaturerförvara fiskprodukterna kallt, helst i 0 - +3 grader
  • ät upp produkterna så fort som möjligt efter att förpackningen öppnats
  • använd aldrig fiskprodukter efter sista förbrukningsdagen som märkts ut på förpackningen
  • förvara inte vakuumförpackade fiskprodukter länge, eftersom det vanliga kylskåpet hemma vanligen har en för hög temperatur för förvaring av fiskprodukter
  • ät aldrig sådana produkter, som sensoriskt inte är av hög kvalitet

Listeriarisk i livsmedel som äts utan upphettning

I vakuumförpackade kallrökta och gravsaltade fiskprodukter kan bakterien Listeria monocytogenes förekomma och orsaka matförgiftning och farliga allmäninfektioner. Tillredningsprocessen förintar inte denna vanliga miljöbakterie.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att personer som hör till en riskgrupp, såsom äldre personer och gravida kvinnor, inte äter gravsaltade eller kallrökta fiskprodukter oupphettade. Upphettning av livsmedlen förintar listeriabakterien.

Botulismrisk i vakuumförpackad varmrökt fisk

Bakterien Clostridium botulinum kan förekomma i vakuumförpackade rökta och gravade fiskprodukter. Varmrökt fisk är en särskild riskprodukt. Bakterien orsakar en allvarlig matförgiftning, botulism. Förgiftningen är sällsynt i Finland. Orsaken är vanligtvis att livsmedlet förvarats i en för hög temperatur och för lång tid. Toxinet förintas då livsmedlet upphettas till 85 grader i 5 minuters tid.