Begränsningar i användningen av livsmedel

I märkningarna på förpackningen till livsmedel ska finnas nödvändiga bruksanvisningar, om en säker användning av livsmedlet det förutsätter. Utöver det ger Livsmedelssäkerhetsverket Evira vid behov rekommendationer om hur livsmedel används på ett säkert sätt riktade till hela befolkningen eller inriktade på speciella grupper (barn, unga, gravida och ammande kvinnor, sjuka, personer med svag motståndskraft och äldre personer).

För barn, unga och gravida och ammande kvinnor gäller  anvisningarna om hur livsmedel används på ett säkert sätt. (pdf)  

Dessa anvisningar utgör en del av Institutets för hälsa och välfärd (THL) och Statens Näringsdelegations rekommendation ”Tillsammans kring matbordet – kostrekommendationer till barnfamiljer”.

Evira upprätthåller anvisningar om hur livsmedel används på ett säkert sätt. Aktuella och uppdaterade anvisningar finner du på denna sida. I tabellen som gäller anvisningarna om hur livsmedel används på ett säkert sätt ingår också anvisningar som gäller hela befolkningen. Vad listeriabakterien beträffar hör också äldre personer och personer med nedsatt motståndskraft till exempel på grund av sjukdom eller behandling med läkemedel till riskgruppen, även om dessa riskgrupper inte separat behandlas i denna tabell. Mer information i punkten  Listeriabakterien och Matförgiftningar.

Mer information på andra webbplatser