Barn under skolåldern

Rekommenderade intag av vitamin A och fastställda gränser för intaget
Modersmjölken och modersmjölksersättningar tillfredsställer behovet av vitamin A hos barn under 6 månader. För 6-23 månader gamla barn är det rekommenderade intaget vitamin A 300 μg RE om dagen, för 2-5 år gamla barn 350 μg RE om dagen och 6-9 år gamla barn 400 μg RE om dagen. Långtidsintaget av vitamin A i form av retionider borde hos 1-3 år gamla barn inte överstiga 800 μg RE om dagen och hos 4-6 år gamla barn 1100 μg RE om dagen.

Konsumtion av lever och leverrätter
Lever är ett mångsidigt födoämne som innehåller rikliga mängder folat, vitamin A och järn. Hos barn under skolåldern kan intag av lever ändå också medföra risker och därför borde konsumtionen av leverrätter begränsas. I lever förekommer vitamin A i form av retionider som i kontinuerligt rikliga doser kan medföra hälsorisker. Symptomen på överintag av vitamin A är allmänna symptom såsom huvudvärk och trötthet jämte symptom som yppar sig i matsmältningskanalen, huden, nervsystemet och rörelseorganen. Förgiftningsfall orsakade av födoämnen är ändå mycket sällsynta.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Statens näringsdelegation har gett följande rekommendation om konsumtionen av lever och leverrätter bland barn under skolåldern 1

Spädbarn (barn under 1 år)
• Lever och alla typer av leverrätter skall undvikas i kosten

Barn under skolåldern
• Leverkorv och leverpastej tillsammans högst 70 g i veckan (cirka 4-5 skivor/vecka)
och
• Leverlåda högst 300 g (3/4 låda färdigmat) i månaden
varvid
• Leversås och leverbiff skall undvikas

1Rekommendationen bygger på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras riskbedömningsrapport ”Intake of vitamin A from liver foods among Finnish 1-, 3- and 6-year old children - quantative risk assessment”, (pdf), (Evira Research Reports 7/2008).