Alternativ vid konsumption av leverrätter

Om barnets kost inte består av andra leverrätter än leverlåda, kan av lådan konsumeras högst 300g (3/4 låda färdigmat) per två veckor.

Leversås och leverbiffar innehåller klart större mängder lever än leverkorv eller leverlåda. Därför leder redan mycket små mängder leversås och leverbiffar till att gränsen för det säkra intaget vitamin A överskrids. Barn under 3 år skall undvika konsumtion av leversås och leverbiffar. Om barn mellan 3 och 6 år serveras leversås eller leverbiffar skall mängderna vara små och rätterna skall intas sällan (leversås högst 150 g eller leverbiff högst 50 g per två månader). Då skall också konsumtion av leverlåda undvikas. Leverkorv och leverpastej kan fortsättningsvis konsumeras tillsammans högst 70 g per vecka (cirka 4-5 skivor/vecka).