Bakterier som orsakar matförgiftningar

De vanligaste bakterierna som orsakar matförgiftningar är:

Bacillus cereus
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
• EHEC
• Kampylobakter
• Listeria
• Salmonella
• Shigella
Staphylococcus aureus
• Yersinia
• Vibrioner

Under denna sida har i korthet berättats om bakterierna och dessas smittvägar, inkubationstiden, symptomen och epidemierna de orsakar och framförallt hur sjukdomsfall som de orsakar kan förebyggas.