Mögelsvampar

Mögelsporer förekommer överallt i vår omgivning. För att växa kräver möglen organiskt material och tillräckligt med fukt. Mögelväxt kan orsaka oönskade sensoriska förändringar i livsmedlen, men orsakar vanligen inga sjukdomar i sig. I vissa förhållanden alstrar möglen mögelgifter, mykotoxiner.

Mögelsvampar kan orsaka allergiska reaktioner, mögeltoxinerna åter sjukdomar.

Information om mögelgifterna eller mykotoxinerna på vår webbplats > mykotoxiner/  (på finska)

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS