Anisakis simplex

Rundmasken Anisakis simplex kan orsaka sjukdomen anisakiasis. Parasiten förekommer bland valar i Nordsjön. Infekterande larvformer av parasiten påträffas i fisk från Nordsjöområdet.

Smittvägar
Människan kan smittas genom att äta fisk, vanligen sill, makrill, torsk, bläckfisk eller vildlax som kontaminerats med larver.

Inkubationstid
Inkubationstiden är vanligen 1–12 timmar, men ibland kan symptom visa sig först efter flera dygn.

Symptom
Anisakis simplex kan orsaka övergående magsymptom som inte medför någon bestående skada eller också en bukhinneinflammation. Ibland kan det hända att tarmen stockas eller punkteras på det infekterade stället.

Förebyggande åtgärder

• Fisken skall rengöras omedelbart efter fångsten.
• Larverna förintas också i samband med matlagning, kokning eller stekning. Innan sill eller makrill marineras, skall fisken frysas eller djupfrysas i några dygns tid. (Djupfrysningstvång för industriellt framställda produkter).