Cryptosporidium parvum

Kryptosporiderna är urdjur, av vilka Cryptosporidium parvum kan orsaka sjukdomen kryptosporidios hos människan. C. parvum förekommer hos såväl produktionsdjur som sällskapsdjur och vilda djur. I Finland har förekomsten av C. parvum i livsmedlen eller dricksvattnet inte undersökts.

Smittvägar
Djur som bär på smittan utsöndrar oocystor i avföringen och via dem kan C. parvum sprida sig vidare till djur och människor i omgivningen. Smittan härstammar således alltid från avföring från djur eller människor som innehåller oocystor. Oocystorna är tåliga former omgivna av ett tjockt skyddande skal och de motstår bättre än urdjurscellerna olika miljöförhållanden, såsom hetta, torka och kemiska desinfektionsmedel, och håller sig länge vid liv utanför värddjuret. Oocystor kan hamna i ett livsmedel via kontaminerat hushållsvatten eller direkt från avföring som innehåller oocystor eller också via korskontamination från andra livsmedel eller personer som hanterar livsmedel.

Inkubationstid
Symptom visar sig vanligen inom 3-14 dygn efter smittan.

Symptom
Symptomen på kryptosporidios är kraftig vattnig diarré, ibland kombinerad med feber, huvudvärk, muskelsmärtor, magkramp och illamående. Sjukdomen kan också vara symptomfri. Symptomen varar vanligen i 2–4 dygn, men den kan pågå i upp till fyra veckor. Sjukdomen går över av sig självt. Särskilt farlig är sjukdomen för riskgrupperna, särskilt för personer med nedsatt immunförsvar. Den drabbade bär på sjukdomen i 1-2 veckor, ibland rentav i två månader, efter att diarrén gått över.

Epidemier

I Finland har åren 2008 och 2012 förekommit epidemier, i vilka förmedlarlivsmedlet misstänkts vara sallat.

Förebyggande åtgärder
• Vilda djur och husdjur skall hindras från att komma in i odlingsområdet.
• Vattnet som används för bevattning av grönsaker och bär skall vara rent.
• Vattnet som används för rengöring och hantering av produkterna skall vara rent.
• Pastörisering , upphettning till +60–+70 grader celsius, torkning och djupfrysning förintar oocystorna.
• Hygieniska arbetsrutiner förhindrar korskontamination.
• God handhygien.