Ekinokockparasiter

Ekinokockerna, Echinococcus granulosus och Echinococcus multilocularis, är bandmaskar som parasiterar på köttätare. Typiskt för bandmaskarnas livscykel är att masken tillbringar vuxenstadiet i huvudvärdens tunntarm och larvstadierna i en mellanvärd. I Finland har endast påträffats arten E. granulosus. Som huvudvärdar för bandmaskarna tjänar många köttätande djur, såsom hunden, vargen och räven. Mellanvärden kan vara t.ex. ett får, ett nötkreatur, en ren, en älg, ett svin eller människan.

Mer information om ekinokockparasiterna:
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Gemensamma sjukdomar för flera arter > Ekinokockos