Fiskbinnikemask (Diphyllobothrium latum)

Diphyllobothrium latum eller fiskbinnikemasken, är en parasit hos däggdjur som äter fisk (såsom människan) och maskens larvstadium lever i fisk (inte Östersjöfisk). Larver av fiskbinnikemasken förekommer också i sötvatten- och bräckvattenfiskar som äter vattenloppor. Sådana fiskar är till exempel abborre, gädda, lake och gärs. Larver förekommer också i rommen från sådana fiskar. Fiskbinnikemasken kan smitta människan via rommen från fisken. Numera är fiskbinnikemasken mycket sällsynt i Finland.

Smittvägar
Människan smittas med fiskbinnikemask då hon äter rå eller bristfälligt upphettad ofryst fisk eller fiskrom. Fiskbinnikemasken förekommer vanligen hos sådana folk, som äter stora mängder rå fisk.

Inkubationstid
Flera veckor.

Symptom
Symptomen är lindriga matsmältningssymptom eller allmänsymptom. Matsmältningssymptomen är förstoppning, uppsvälld mage och gasbesvär. Allmänsymptomen är yrsel, matthet, aptitlöshet, ovanlig hungerkänsla eller viktförlust eller anemi. Vid långt gången sjukdom förekommer känselstörningar i extremiteterna och svårigheter att gå.

Förebyggande åtgärder
• Insjöfisk skall upphettas ordentligt eller också frysas ned. Det är bäst att undvika intag av rå ofryst fisk.
• Nedfrysning av fisk och fiskrom till -10 grader celsius i tre dagar eller till -18 grader celsius i 24 timmar förintar larven.
• Produkter och bearbetade produkter som är avsedda att ätas oupphettade skall frysas ned till minst -20 grader celsius i minst 24 timmars tid.
• Upphettning av fisken till +56 grader celsius i fem minuter förintar larven.
• Varmrökning av fisken så att den hettas upp helt igenom.
• Mycket kraftig saltning.