Giardia duodenalis

Giardia duodenalis är att allmänt urdjur som orsakar magsjukdomar och en sjukdom med namnet giardiasis. Giardia förekommer i alla världsdelar, i såväl industriländer som utvecklingsländer. Den lever i tarmkanalen hos människor och djur. Giardia förekommer i två former: som trofozoiter som kan röra sig och uppta näring och som cystor utanför tarmkanalen som motstår olika miljöförhållanden.

Smittvägar
Giardia smittar vanligen via dricksvatten som kontaminerats med avloppsvatten och iskuber som tillverkats av sådant vatten. Direkt kontaktsmitta förekommer likaså. I Finland konstateras några hundra giardiainfektioner om året. Största delen av dem härstammar från utlandet.

Inkubationstid
Inkubationstiden är 2–3 veckor.

Symptom
Symptomen på giardiasis är smärtor i övre delen av buken, illamående, kräkningar, gasbesvär och diarré. Sjukdomen kan också vara symptomfri, men också i sådana fall sprider bäraren giardia. Giardiasis skiljer sig från bakteriell turistdiarré i det avseendet att inkubationstiden är längre och sjukdomen är långvarig. Långvarig diarré kan leda till viktförlust. I allmänhet varar sjukdomen i mindre än tre månader och den kan botas med läkemedel.

Förebyggande åtgärder
• En väl ordnad vattenförsörjning hindrar smitta.
• Kokning förintar urdjurets blåsformer dvs. cystorna.
• God hygienisk nivå.