Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii eller toxoplasma är en parasit som främst har katter som huvudvärd. Med sin avföring utsöndrar katterna oocystor som överelever i marken i mer än ett år. Toxoplasma påträffas sporadiskt också hos växtätande mellanvärdar (svin, får) och oocystor av toxoplasma i kött från sådana.

Smittvägar
Människan kan få toxoplasmasmitta antingen via avföringen från en katt som utsöndrar oocystor eller via grönsaker eller mark som kontaminerats med avföring från en katt. Man kan också smittas genom att äta otillräckligt upphettat kött som innehåller vävnadscystor.

Inkubationstid
Symptom visar sig flera veckor efter smittan.

Symptom
Hos människan orsakar toxoplasmos oftast en lindrig sjukdom som påminner om influensa och som man knappt lägger märke till. Riskgrupper är gravida kvinnor eller sådana personer, som har ett nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom. Smitta under graviditeten kan leda till att fostret infekteras och/eller utvecklingsstörningar eller rentav missfall.

Förebyggande åtgärder
• Vilda djur och husdjur skall hindras från att komma in i odlingsområdet och från att kontaminera ytvattnet.
• Vattnet som används för bevattning skall vara klanderfritt till sin kvalitet.
• Jordiga rotfrukter skall tvättas omsorgsfullt med rent vatten.
• Kött skall omsorgsfullt upphettas helt igenom.
• En god handhygien är a och o särskilt efter att man vidrört en katt eller hanterat kattsand.